Giới thiệu

Giới Thiệu Về Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên tỉnh BRVT

I/ CƠ SỞ PHÁP LÝ:
Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (TTGDTX tỉnh BR – VT) được thành lập ngày 01 tháng 3 năm 1994 theo Quyết định Số 104/QĐ.UBT của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trung tâm GDTX tỉnh BR - VT là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 
II/ ĐỊA CHỈ
: 139, Phan Chu Trinh; Phường 2; TP. Vũng Tàu; tỉnh BR – VT
          ĐT: 02543. 852. 427; 02543. 522. 738; FAX: 02543.522. 987.

III/ TỔ CHỨC BỘ MÁY:
    1/ BAN LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM:
 • Giám đốc: Ông Hồ Đình Khai; ĐT: 02543. 853. 402; DĐ: 0983. 818. 289.
             E-mail: khaigdtx@yahoo.com.vn
 • Phó Giám đốc: Nguyễn Minh Trí - Điện thoại: 02543 818 963 - DĐ : 0193.693.706.
             E-mail :  minhtrivtau@yahoo.com.vn 

 2/ CÁC TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ:
 • Chi bộ đảng: Có 09 đảng viên. Bí thư chi bộ: Ông Nguyễn Minh Trí
 • Công đoàn cơ sở: 13 đoàn viên. Ban chấp hành Công đoàn: Ông Nguyễn Thành Lộc, Chủ tịch; Uỷ viên Ban chấp hành: Ông Phan Quang Vinh, Bà Nguyễn Thị Thế.
      3/ CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:
 • Phòng Đào tạo; ĐT: 02543. 522.738.
 • Phụ trách Phòng Đào tạo: Cô Nguyễn Thị Vững, Cử nhân Sư phạm Tiểu học, điện thoại : 0123 926 0088
 • Các cán bộ, giáo viên:
 • Thầy Nguyễn Minh Trí, Thạc sĩ Tâm lý – Giáo dục; phụ trách tuyển sinh, marketing; phụ trách, theo dõi các lớp Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội; ĐT: 0193.693.706.
 • Cô Nguyễn Thị Vững, Cử nhân sư phạm Tiểu học, quản sinh, phụ trách các lớp hệ Từ xa, Luật Kinh tế, Quản trị kinh doanh… Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 0123.926.0088.
 • Cô Nguyễn Thị Thế, Cử nhân sư phạm tiếng Anh, quản sinh, phụ trách các lớp Luật và sư phạm hệ từ xa, Đại học Huế; các lớp văn bằng 1 và văn bằng 2 các ngành QTKD, Kế toán và Luật KT Khoá 2015 thuộc trường ĐH Mở TP.HCM. ĐT:0919.199.969.
 • Cô Nguyễn Thị Thu Trinh, Sau Đại học ngành giảng dạy Tiếng Anh, phụ trách hệ thống học trực tuyến, phụ trách trang web và trang facebook của Trung tâm. DĐ :  091 752 6566
 • Phòng Tổng hợp – Hành chính (Tài vụ - Quản trị). ĐT: 02543. 522.710
 • Phụ trách Kế toán:  Ông Phan Quang Vinh - Cử nhân kinh tế. ĐT: 0937.565.104.
 • Kế toán thanh toán: Bà Nguyễn Thanh Loan, Cử nhân Kế Toán. ĐT: 090.887 99 55.
 • Thủ quỹ: Bà Đặng Thị Ngay. ĐT: 0168.9989.295.
 • Lái xe: Ông Nguyễn Thành Lộc. ĐT: 0918.362.678.
 •  Văn thư: Cô Lê Thị Hồng Minh, Cử nhân Quản trị Kinh doanh. ĐT: 0973.568.917.
 • Bảo vệ: Ông Nguyễn Quốc Khánh, Cử nhân kinh tế. ĐT: 0988.134.225. 
 IV/ MỤC TIÊU - SỨ MỆNH:
 • Góp phần đáp ứng tối đa nhu cầu học tập của mọi người trong cộng đồng (không kể tuổi, trình độ học vấn, thành phần xã hội…) nhằm nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh BR – VT, tham gia xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện để mọi công dân học tập suốt đời, chìa khoá thành công.
 • Là nơi mà ai có nhu cầu học tập đều tìm thấy ở đó một tổ chức hoạt động giáo dục có nội dung, hình thức học mà mình hài lòng nhất, giúp mình thêm những hiểu biết cần thiết để hoà nhập cộng đồng, mưu cầu hạnh phúc. 
V/ NHIỆM VỤ: 
      Hoạt động theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên (Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/2007/ QĐ – BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), gồm  có những nhiệm vụ sau đây:

     Điều 3: Nhiệm vụ của Trung tâm giáo dục thường xuyên:
 1. Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục:
             a. Chương trình xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ;
             b. Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ;
            c.  Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ bao gồm: chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học ứng dụng, công nghệ thông tin - truyền thông; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ…
             d/ Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông.
 1. Điều tra nhu cầu học tập trên địa bàn, xác định nội dung học tập, đề xuất với Sở Giáo dục & Đào tạo, chính quyền địa phương việc tổ chức các chương trình và hình thức học phù hợp với từng loại đối tượng.
 2. Tổ chức dạy và thực hành kỹ thuật nghề nghiệp, các hoạt động lao động sản xuất và các hoạt động khác phục vụ học tập.
 3. Nghiên cứu, tổng kết rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục góp phần phát triển hệ thông giáo dục thường xuyên.
     Điều 4. Tổ chức liên kết đào tạo
     1.Trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục đại học khi thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên lấy bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, được phép liên kết với trung tâm giáo dục thường xuyên với điều kiện:
              a/ Trung tâm giáo dục thường xuyên phải bảo đảm các yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị và cán bộ quản lý phải phù hợp với yêu cầu của từng ngành được liên kết đào tạo;
               b/ Việc liên kết đào tạo  được thực hiện trên cơ sở hợp đồng liên kết đào tạo; trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục đại học chịu tách nhiệm toàn diện về việc liên kết đào tạo;
     2. Cơ sở giáo dục đại học khi thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên lấy bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học, được phép liên kết với trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh với điều kiện:
               a/ Bảo đảm các yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị  và cán bộ quản lý phù hợp với yêu cầu của từng nghành được liên kết đào tạo;
                b/Việc liên kết đào tạo được thực hiện trên cơ sở hợp đồng liên kết đào tạo; cơ sở giáo dục đại học chịu trách nhiệm toàn diện về việc liên kết đào tạo.
 
V/ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM:
1) Liên kết với các Trường đại học có uy tín và thương hiệu trong cả nước đào tạo Đại học các hệ chính quy, vừa làm vừa học, từ xa:
          1.1/  Với Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội: Đào tạo Kỹ sư hệ chính quy, tập trung  ngành Dầu khí. Văn phòng Cơ sở Đào tại Vũng Tàu đặt ngay tại TTGDTX tỉnh BR – VT. ĐT: 02543. 852.178.    
 • Trưởng đại diện  : Ông Triệu Hùng Trường . 
 • Thường trực tại văn phòng : Ông Đồng Hữu Tiến - ĐT : 0976 013 214

       1.2/ Với Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh – Trung tâm đào tạo từ xa: Đào tạo văn bằng 1 và văn bằng 2 Cử nhân Kinh tế, hệ từ xa, các ngành Quản trị Kinh doanh, Luật Kinh tế, Kế toán, Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp…
          Ngoài trang web của TTGDTX tỉnh BR – VT, sinh viên truy cập trang web của Trung tâm ĐTTX để theo dõi kế hoạch học tập, lich thi, điểm thi theo địa chỉ www.ou.edu.vn/dttx       
          1.3/ Với Trường Đại Kinh tế TP. Hồ Chí Minh: Đào tạo Cử nhân kinh tế, hệ vừa làm vừa học các hình thức liên thông từ Trung cấp lên đại học, văn bằng 1, văn bằng 2 các ngành Kế toán, Tài chính, Quản trị Kinh doanh…         
         1.4/ Với Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Huế: Đào tạo hệ từ xa Cử nhân Luật (Hành chính Dân sự); Cử nhân sư phạm: Mầm non, Tiểu học, Toán, Văn, Anh văn, Địa, Sử, Sinh …         
        1.5/ Với Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh: Đào tạo Kỹ sư hệ vừa làm vừa học  các ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Diện công nghiệp…     
        1.6/ Với Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Tp. Hồ Chí Minh (HUFLIT): Đào tạo cử nhân Tiếng Anh văn bằng 1, văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học.     
         1.7/ Với Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP. Hồ Chí Minh: Bồi dưỡng cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ quản lý giáo dục theo kế hoạch của Sở Giáo dục & Đào tạo…         
2) Liên kết với các Trường Trung cấp chuyên nghiệp, các Công ty, đơn vị có chức năng giáo dục – đào tạo để mở các lớp ngắn hạn cấp chứng chỉ:         
         2.1/ Với Trường Trung cấp nghề giao thông tỉnh BR – VT: tổ chức các dịch vụ thu nhận hồ sơ đào tạo cấp bằng lái xe hai bánh và bốn bánh
         2.2/ Với các đơn vị đào tạo, cấp chứng chỉ về xây dựng…  

Thống kê
 • Đang truy cập7
 • Hôm nay581
 • Tháng hiện tại22,066
 • Tổng lượt truy cập2,101,665
LIÊN KẾT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây